Mapa

Jak se k nám dostanete:

autem - Z ulice Argentinská odbočte za benzinovou stanicí před supermarketem Delvita po pravé straně na světelné křižovatce doprava do ulice Dělnická a za železobetonovou kancelářskou budovou (bývalé Vodní stavby) ještě před prodejnou autosalonu Citroen doprava – uvidíte rohový dům s nedávno opravenou omítkou a zeleným nápisem Lékařský dům Holešovice a HOLEŠOVICKÁ LÉKÁRNA.

MHD -  tramvají č.1 nebo č.25 do stanice Dělnická (1. zastávka za Holešovickou tržnicí), dopředu ke světelnému semaforu, na světelné křižovatce doleva do ulice Dělnická, za autosalonem značky Citroen zahněte doleva – uvidíte rohový dům s nedávno opravenou omítkou a zeleným nápisem Lékařský dům Holešovice a HOLEŠOVICKÁ LÉKÁRNA.